Den metakognitive metode

- En evidensbaseret tilgang til at arbejde med mental trivsel og sundhedsfremme

Undervisning, faglige oplæg og workshops

Metakognitiv terapi har i de senere år vundet indpas i Danmark som psykologisk behandlingsmetode til psykisk lidelser som f.eks. depression og angst.

Der ligger imidlertid et stort potentiale i at anvende den metakognitive tilgang som en evidensbaseret metode til at arbejde med sundhedsfremme og mental trivsel

-særligt i forhold til den stadig stigende gruppe af børn og unge i mistrivsel.
Mange unge oplever udfordringer med overtænkning, bekymringer og negative tanker i en sådan grad, så det går ud over deres dagligdag. Den metakognitive tilgang tilbyder konkrete redskaber til at tage kontrol over tankerne, så der bliver overskud til at indgå i sociale fællesskaber og til at håndtere hverdagens små og store udfordringer.

Bag den metakognitive tilgang ligger der en ressourceorienteret tilgang til mental sundhed, hvor der i høj grad er fokus på empowerment. Det handler om at klæde den unge på til at tage medansvar for sit eget liv og sin trivsel.

I den metakognitive tilgang er der fokus på at give indsigt i de psykologiske mekanismer, der ligger bag psykisk mistrivsel. Det handler om at give den enkelte indsigt i egne tankprocesser og uhensigtsmæssige strategier i forhold til at håndtere negative tanker og bekymringer- med det overordnede mål at hjælpe den enkelte med at håndtere overtænkning.

Hvis du som fagperson er interesseret i at høre mere om den metakognitive tilgang,  er du meget velkommen til at kontakte mig.

Jeg har bred erfaring med at holde oplæg for fagfolk, og kommer gerne og holder oplæg om, hvordan netop I kan anvende den metakognitive tilgang på din arbejdsplads.
Som fagprofessionel får du med den metakognitive tilgang

  • Strategier og redskaber til at arbejde med børn og unges mentale sundhed
  • Forståelse for de psykologiske processer, der ligger bag psykisk mistrivsel
  • Et ressourceorienteret syn på psykisk trivsel, hvor den enkelte spiller en afgørende rolle
  • En forskningsbaseret tilgang der kan anvendes på både individ- og gruppeniveau - og i undervisningssammenhænge