Priser 


Metakognitiv coaching

I klinikken, online eller hjemme hos jer

Indledende samtale

975 kr.

  • Samtale med den unge
  • Ca. 60-95 min

Coachingforløb

3.950 kr.

  • 5 x sessioner
  • Ca. 45-50 min. pr. session

Ekstra sessioner

750 kr.

  • Pr. ekstra session 
  • Ca. 45-50 min. pr session. 

Hvor og hvordan


Samtaler og coaching foregår som udgangspunkt i min klinik i Havndal Sundhedshus. Jeg kommer dog også gerne hjem til jer, hvis du eller din teenager har det bedst med det.


Hvis coachingen skal foregå hjemme hos jer, kommer der et kørselstillæg efter statens takster på 3,51 kr. pr. km. oven i prisen.

Jeg tilbyder også online coachingforløb, hvis afstanden eller andre forhold står i vejen for at mødes fysisk. Prisen er den samme som ved fysisk fremmøde.

Jeg har åben i min klinik hver torsdag.

Der er dog også mulighed for at lave aftale om konsultationer på andre ugedage- og evt. i weekender, hvis det passer bedre ind for jer.

Betalingen opkræves via en faktura, som tilsendes via mail.

Sparring til forældre

Kan foregå i klinikken, på telefon eller online

Forældresparring

Ifm. coachingforløb

  • 300 kr. pr. 30 min

Forældresparring

Uden coachingforløb

  • 350 kr. pr. 30 min

Oplæg, undervisning og workshops

Kontakt mig for et skræddersyet tilbud, der matcher jeres ønsker og behov

Vilkår


Udbyder og produkt

Metakognitiv coaching udbydes af TeenageTrivsel v. Helle Simonsen, Kirkevej 2b, 8970 Havndal; CVR.: 43417797, teenagetrivsel@gmail.com, tlf.: 5010 6006

Bindende tilmelding og betaling

Når du skriftligt eller mundtligt tilmelder din teenager et metakognitiv coachingforløb- skal det samlede forløb betales på én gang- senest efter 1. session. 
Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.
Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betalingen for forløbet ikke refunderes.

Aflysning af session

Aflysning af en coaching-session skal ske senest dagen før. Hvis du aflyser en aftalt session for sent, tæller den som én af de 5 sessioner, der indgår i forløbet. Ved akut sygdom kontakt mig da hurtigst muligt, så vi kan finde en anden tid.
TeenageTrivsel har ret til at aflyse en aftalt session som følge af sygdom eller andre uforudsete hændelser. I sådanne tilfælde vil jeg hurtigst muligt tage kontakt for at lave aftale om en erstatningssession.

Fortrolighed

Jeg har som coach og sundhedsplejerske tavshedspligt. Det betyder, at jeg er forpligtet til  at behandle alle oplysninger fortroligt, og at jeg ikke videregiver fortrolige oplysninger, som du eller din teenager har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit samtykke.
Som sundhedsplejerske er jeg underlagt skærpet underretningspligt. Denne går forud for tavshedspligten og betyder at jeg er særlig forpligtet til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret i alvorlig grad for et barn eller en ung. Jeg vil som udgangspunkt dog altid informere forældre, hvis dette skulle gøre sig gældende.